Wspólnota Cenacolo Polska

MATKA ELVIRA

GŁOS PAPIEŻA

KSIĄŻKA "PRZYTULENIE"

NASZE CZASOPISMO

Kal17 1Kalwaria Zebrzydowska

10 - 11 -12 Marca

Pod takim hasłem odbyły się kolejne rekolekcje wielkopostne Wspólnoty Cenacolo w Polsce. Dzięki gościnności ojców bernardynów z klasztoru i bazyliki mniejszej pw. Matki Bożej Anielskiej spotkaliśmy się w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Jak co rok, zjechało się wielu rodziców, chłopaków i dziewcząt ex oraz przyjaciół Wspólnoty by spędzić czas na modlitwie, adoracji Najświętszego Sakramentu i radosnym wielbieniu Pana. Zaszczycili nas swoją obecnością księża z Włoch w osobach: ks. Andrei i ks. Massimo Poldo. Przyjechał również Slaven, nasz brat konsekrowany i opiekun. Gorąco przywitaliśmy ojca Sławka i księdza Jana, którzy z wielkim zaangażowaniem i miłością służą chłopakom w drodze wspólnotowej.

Kal17 2Spotkanie rekolekcyjne rozpoczął Jacek i zaprosił wszystkich zebranych do wspólnej modlitwy różańcowej, której przewodniczył ks. Jan. Różaniec Święty odmawialiśmy w intencji ś.p. Ireny, matki księdza Wacława. Część z nas rodziców , księży i chłopaków, w tym czasie, uczestniczyła w pochówku ś.p. Ireny w Gorlicach.
Następnym punktem spotkania było świadectwo Jacka. Jacek opowiedział zebranym o tym czego doświadczył w życiu wspólnotowym. Z wielką żarliwością mówił o swoim wzrastaniu w wierze, świadcząc o tym, że dla naszego Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Po wysłuchaniu świadectwa udaliśmy się na teren Bazyliki gdzie pod arkadami odprawiliśmy drogę krzyżową pod przewodnictwem o. Sławka. Zwieńczeniem przedobiedniej części programu była Msza Święta. Homilię wygłosił o. Sławek, który nawiązując do Ewangelii Św. Mateusza, pięknie mówił o miłowaniu nieprzyjaciół i modlitwie za swoich wrogów.
Kal17 4Drugą część sobotniego spotkania rozpoczęliśmy Koronką do Bożego Miłosierdzia. Po modlitwie głos zabrał ks. Andrea wygłaszając piękną i dającą wiele do myślenia katechezę. W trakcie swojego wystąpienia przybliżył zebranym postać naszej wspólnotowej Matki Elviry. Mówił również o zachowaniach chłopaków i rodziców w czasie weryfikacji. Pokazał nam jakie popełniamy błędy we wzajemnych relacjach w jaki sposób ich unikać czy też naprawiać. W nawiązaniu do własnych, rodzinnych doświadczeń pokazał w jaki sposób postępować z synem lub córką po wyjściu ze wspólnoty.
Wieczorna część była przeznaczona na wielbienie Pana poprzez śpiew, taniec i występy artystyczne. Każda grupa rodziców z całej Polski przygotowała, krótki program. Widać było ogromną pracę w przygotowanie występu. Wymagało to od nas, rodziców, zaangażowania, poświęcenia czasu ale dało nam wiele radości. W trakcie przygotowań mogliśmy się lepiej poznać, porozmawiać i wymienić się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Był to dla nas piękny czas. Każdy występ został nagrodzony oklaskami.
Zakończeniem pierwszego dnia było uwielbienie Pana Boga w Najświętszym Sakramencie. Adoracje prowadzili księża z samego serca Wspólnoty, ze wzgórza Saluzzo. Był to czas zadumy, wyciszenia i spotkania z żywym Bogiem. Zanim rozeszliśmy się na nocny odpoczynek odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski.
Niedzielę rozpoczęliśmy od modlitwy osobistej. Po śniadaniu przeszliśmy do klasztoru gdzie jak w dniu poprzednim odmówiliśmy różaniec święty. Po modlitwie i tańcu z gestami głos zabrał ks. Massimo Poldo. Opowiedział nam o swoich doświadczeniach w czasie drogi wspólnotowej. Opowiedział o rzeczach, których się nauczył w trakcie pobytu we Wspólnocie. Podkreślił, że istotne jest, aby chłopcy w trakcie swojej wspólnotowej drogi, byli otwarci na nowe doświadczenia, umiejętności, które będą przydatne w nowym życiu na zewnątrz. Przytoczył słowa matki Elviry, która powtarzała, aby chłopcy czy dziewczęta, po zakończeniu drogi wspólnotowej, podejmowali pracę i nowe wyzwania poza domem rodzinnym.. Życzył nam byśmy sami się nawrócili a nie patrzyli na nawrócenie naszych dzieci, byśmy żyli w prawdzie i zaufaniu do Pana Boga.                                                                                                                               Następnym elementem rekolekcji była adoracja Najświętszego Sakramentu.
W klimat 
adoracji wprowadził nas ks. Wacław. W paru słowach wspomniał swoją zmarłą mamę. Podziękował zebranym za modlitwę w jej intencji i udział w pogrzebie. Czas adoracji to czas skupienia i osobistej relacji z Panem Bogiem. Uwielbiliśmy Boga w modlitwie i pieśniach. Był to bardzo wzruszający moment dnia.

Zakończeniem tegorocznego, wiosennego, spotkania był udział w Mszy świętej, która odbyła się w kaplicy ojców bernardynów. Mszę koncelebrowali wszyscy obecni na rekolekcjach księża a homilię wygłosił ks. Wacław. Nawiązał do Ewangelii i przytoczył słowa Boga skierowane do uczniów Jezusa, a tym samym do nas wszystkich: „ To jest mój syn umiłowany, którego sobie upodobałem. Jego słuchajcie.” Wskazał nam drogę w prawdzie i miłości. Wskazał nam konieczność własnej przemiany i posłuszeństwa wobec Boga.
Dziękujemy Panu Jezusowi i Matce Boskiej za ten wspólnie spędzony czas. Za wspólne modlitwy, rozważania słowa bożego, za życzliwość i uśmiech drugiego człowieka. Dziękujemy za Matkę Elvirę bo dzięki niej mógł się dokonać ten czas.

 

GALERIA ZDJĘĆ VOL.1

GALERIA ZDJĘĆ VOL.2

GALERIA ZDJĘĆ VOL.3

GALERIA ZDJĘĆ VOL.4 

 

MODLITWY

EWANGELIZACJA

WIZYTY

506681
Dziś
W tym tygodniu
W tym miesiącu
204
1397
6173

Copyright © Wspólnota Cenacolo 2014. All Rights Reserved.