Wspólnota Cenacolo Polska

MATKA ELVIRA

GŁOS PAPIEŻA

KSIĄŻKA "PRZYTULENIE"

NASZE CZASOPISMO

ex1116banmod

 

6 maja w domu Wspólnoty, w Jastrzębiu Zdroju odbyło się spotkanie EX synów i córek Wspólnoty. Jako Przewodniczkę tego spotkania wybraliśmy sobie Maryję, której właśnie w sposób szczególny poświęcony jest miesiąc maj. Po radosnym przywitaniu zgromadziliśmy się wokół figury Maryi, znajdującej się na zewnątrz domu, aby powierzyć Jej wszystkie nasze intencje z którymi przyjechaliśmy. Podczas „chodzonego” różańca w części radosnej dziękowaliśmy za życie Matki Elviry, dar Wspólnoty Cenacolo, za każdego z nas i tych wszystkich, którzy z różnych przyczyn nie mogli przyjechać na to spotkanie. Następnie udaliśmy się do kaplicy, aby wspólnie uczestniczyć we Mszy świętej, odprawianej przez ks.Marka i ks.Waldka, którzy również przeszli drogę wspólnotową. 

Ks. Marek na wstępie zaznaczył, jak cenny jest dla niego dar, że może w tej chwili być z nami i wspólnie modlić się do naszego Ojca, który bardzo chce, abyśmy byli blisko Niego.
W kazaniu ks. Waldek porównał nasze ukochane ziemskie matki do Maryi. Wspomniał ich nieustanne zatroskanie o każdego z nas, niewyspane noce, uśmiech na twarzy i staranie się, aby było nam dobrze. Nawiązał także do wdzięczności ludzi skierowanej do Niebiańskiej Matki, którą w sposób szczególny można zauważyć w sanktuariach maryjnych, patrząc na przeróżne wota. Podkreślił Jej znaczenie w życiu we Wspólnocie.
Umocnieni duchowo, zostaliśmy zaproszeni przez chłopaków domu na wspólny obiad, aby umocnić się fizycznie. Atmosfera radości unosiła się po całym domu, a przy każdym stole ciągle dało się słyszeć rozmowy.
Po obiedzie ponownie wróciliśmy do kaplicy, aby adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Na początku wzywaliśmy Ducha Świętego, aby zagościł w naszych sercach i nas poprowadził.
Własnymi słowami i pieśniami zanosiliśmy radosną modlitwę do Pana. Dziękowaliśmy za nasze nowe życie, dar odrodzenia i radość, którą nosimy w naszych sercach. Oddawaliśmy również nasze troski, pragnienia, rodziny i tych wszystkich, którzy przeszli już drogę Wspólnoty. Na zakończenie naszej modlitwy rozważyliśmy kilka słów przygotowanych przez ks. Waldka do radosnej części różańca świętego, zawierzając Bogu przez Maryję naszą drogę.
Po adoracji wysłuchaliśmy fragment z książki Matki Elviry „Pełnia radości”, poświęcony „miłości, która wyraża się w uczynkach”, a następnie podzieliliśmy się tym, co dotknęło naszych serc z tego fragmentu, jak również z kazania usłyszanego podczas Mszy świętej. Dzieliliśmy się tym, co przeżywamy osobiście, w naszych rodzinach, w naszej pracy, w środowisku w którym przebywamy.
Czuliśmy wzajemne wsparcie i ogromne zaufanie, mogliśmy swobodnie i bez skrępowania mówić o tym, co obecnie przeżywamy i jak przeżywamy. Każdy z nas czuje wielką przyjaźń, która zawiązała się wśród nas, przyjeżdżających na te spotkania. Wszyscy zgodnie widzimy, jak bardzo są one dla nas ważne i potrzebne, jak nas umacniają i dają siłę do pracy nad sobą każdego dnia. Jak ważne jest to, że możemy na siebie liczyć i być dla siebie wsparciem w wielu sytuacjach. W tym właśnie miejscu z serca dziękujemy Wspólnocie za zaufanie i za to, że tak ważne dla nas spotkania mogą odbywać się w domu Wspólnoty.
Podzielenie zakończyliśmy modlitwą. Część z nas po pożegnaniu pojechała do domu, niektórzy jeszcze przy kawie i herbacie pozostali na chwile rozmowy, a część z nas zagrała z chłopakami w piłkę. Był to także niesamowity czas radości.
                                                                   Z serca dziękujemy za dar spotkania.

 

 

 

MODLITWY

EWANGELIZACJA

WIZYTY

499831
Dziś
W tym tygodniu
W tym miesiącu
71
293
8226

Copyright © Wspólnota Cenacolo 2014. All Rights Reserved.